ENERGIA-EFIZIENTZIA, ENERGIA BERRIZTAGARRIAK, GARRAIOA eta MUGIKORTASUN EFIZIENTEA BULTZATZEKO INBERTSIOETARAKO laguntzak

Azalpena

Energia-efizientzia, energia berriztagarriak, garraioa eta mugikortasun efizientea bultzatzeko inbertsioetarako laguntza-programa

Xedea: Laguntza programaren helburu nagusia da EAEko lurraldean dauden etxebizitza-eraikinetan energia berriztagarrien erabilera areagotzean, halaber, zerbitzu-sektorearen barruko banaketa-azpisektorean energia aurreztean eta energia-eraginkortasunean, instalazioetan eta eraikinetan energia-aurrezkia, energia-efizientzia, energia-kontsumoa arrazionalizatzea eta pertsonen garraioan eta mugikortasunean petrolioarekiko mendekotasuna murriztea xede duten ekintzak sustatzea. Laguntza honek sei (6) azpiprograma hauek ditu:

 • 1. Laguntza-azpiprograma – Industrian eta eraikinetan hidrogenoa kontsumitzeko inbetsioak.
 • 2. Laguntza-azpiprograma – Industria-sektoreko eta hirugarren sektoreko ETEetan energia-efizientzia sustatzeko inbertsioak.
 • 3. Laguntza-azpiprograma – Energia-eskaria kudeatzeko sistema integralen ezarketa-EEKSIak.
 • 4. Laguntza-azpiprograma – Enpresetan bizikleta sustatzea.
 • 5. Laguntza-azpiprograma – Energia berriztagarrien bideragarritasunari buruzko azterlanak etxebizitzen jabeen komunitateetan.
 • 6. Laguntza-azpiprograma – Energia-eraginkortasuna merkataritzaren eta bitartekarien sektorean.

Onuradunak: 

 • 1. Laguntza-azpiprograma: Industrian eta eraikinetan hidrogenoa kontsumitzeko inbetsioak. Izaera pribatuko pertsona juridikoak. Kontzejuak, ermandadeak, administrazio-batzarrak eta lurraldeko eremu txikiagoko beste toki-erakunde batzuk, udalerriak, udalerrien mankomunitateak, Arabako Lurralde Historikoko kuadrillak eta EAEko beste toki-erakunde batzuk. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra, foru-aldundiak eta bestelako entitate, erakunde publiko, fundazio eta sozietate guztiak, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo foru-aldundiek % 50 baino gehiagoko zuzeneko zein zeharkako partaidetza badute haien kapital sozialean edo haietan leku gailen bat badaukate.
 • 2. Laguntza-azpiprograma: Industria-sektoreko eta hirugarren sektoreko ETEetan energia-efizientzia sustatzeko inbertsioak. Industria-sektoreko eta hirugarren sektoreko ETEtzat jotzen diren enpresak.
 • 3. Laguntza-azpiprograma: Energia-eskaria kudeatzeko sistema integralen ezarketa-EEKSIak. Pertsona juridiko pribatuak. Kontzejuak, ermandadeak, administrazio-batzarrak eta lurraldeko eremu txikiagoko beste toki-erakunde batzuk, udalerriak, udalerrien mankomunitateak, Arabako Lurralde Historikoko kuadrillak eta EAEko beste toki-erakunde batzuk.
 • 4. Laguntza-azpiprograma: Enpresetan bizikleta sustatzea. Merkatuan ondasunak edo zerbitzuak eskaintzeko jarduera ekonomikoa egiten duten pertsona fisikoak (autonomoak). Izaera pribatuko pertsona juridikoak. Egoitza sozial eta fiskala EAEn ez duten eta aurreko paragrafoan aipatutako baldintzak betetzen ez dituzten pertsona juridikoak.
 • 5. Laguntza-azpiprograma: Energia berriztagarrien bideragarritasunari buruzko azterlanak etxebizitzen jabeen komunitateetan. Jabekideen komunitateak.
 • 6. Laguntza-azpiprograma: Energia-eraginkortasuna merkataritzaren eta bitartekarien sektorean. Pertsona juridiko pribatuak.

Eskaera epea

2024-05-15-etik 2024-10-31-era

Sailak

 • Sektorea: SEKTORE GUZTIENTZAT
  Xedea: Egindako Inbertsioa
  Eremua: Efizientzia Energetikoa eta Ingurumena
 • Sektorea: UDALAK - GARAPENERAKO AGENTZIAK - UDALERRIAK
  Xedea: Egindako Inbertsioa
  Eremua: Efizientzia Energetikoa eta Ingurumena