ENERGIA-KOMUNITATEAK SORTZEKO eta BERAIEK EGINDAKO INBERTSIOAK SUSTATZEKO dirulaguntzak

Azalpena

Gipuzkoako Lurralde Historikoan energiako-munitateak sortzeko eta beraiek egindako inbertsioak sustatzeko dirulaguntzak

Dirulaguntzen xedea eta barne hartutako programak:Dirulaguntza horiek energia-komunitateak sortzea eta autokontsumo kolektiboko araubideko instalazio fotovoltaikoetan eta mugikortasun elektrikoko zerbitzuetan inbertitzea sustatzeko dira. Norgehiagoka bidez ematen dira. Bi programa dituzte:

 • A PROGRAMA: energia komunitateak sortzea eta kudeatzea kideak nagusiki jarduera ekonomikorik gabeko pertsona fisikoak direnean eta haiei lotutako instalazio fotolvotaikoetan eta mugikortasun elektrikoko zerbitzuetan inbertitzea.
 • B PROGRAMA: energia komunitateak sortzea eta kudeatzea kideak nagusiki empresak direnean eta autokontsumo kolektiboko araubideko instalazio fotolvotaikoetan eta mugikortasun elektrikoko inbertitzea.

Onuradunak:

 • A. Programaren hartzaileak:a. Gipuzkoako Lurralde Historikoan kokatuta dagoen eta nortasun juridikoa, legala eta baliozkoa duen edozein erakunde publiko edo pribatu, baldin eta soil-soilik energia-komunitate bat sortzeko eskatzea erabakitzen badu, edo, gainera, erkidego horri lotutako instalazio fotovoltaikoak eta/edo mugikortasun elektrikoko zerbitzuetan inbertitzea erabakitzen badu. b. Nagusiki jarduera ekonomikorik gabeko pertsona fisikoek osatutako komunitate energetikoa, dirulaguntza honen deialdia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu aurretik sortua, eta diruz lagundu daitezkeen jardueretako bat edo batzuk egitea erabakitzen duena.
 • B. Programaren Hartzaileak:a. Enpresa-taldeak, nortasun juridikoa izan edo ez, baldin eta erabakitzen badute haien artean energia-komunitate bat sortzea soilik eta/edo beren jabetzakoa izango den instalazio fotovoltaikoetan eta mugikortasun elektrikoko zerbitzuetan inbertsioak egiteko dirulaguntza eskatzea. b. Jabetza Horizontalaren Legearen arabera eratutako jarduera ekonomikoetarako eraikinen jabeen erkidego edo elkarte bat, titularrak diren eraikinetan instalazio fotovoltaikoetan inbertitzeko dirulaguntza eskatzen duena. Instalazio hori jabeen erkidegoaren edo erkidegoaren jabetzakoa izan beharko da. Era berean, dirulaguntza eskatu ahal izango dute mugikortasun elektrikoko zerbitzuen bideragarritasun-planak eta -azterlanak idazteko komunitateen jabeentzat edo komunitate-taldeentzat, bai eta horiei lotutako inbertsioak abian jartzeko ere. Dirulaguntzaren xede den instalazio fotovoltaikoaren sustatzaileak jabekideen erkidegoen elkarte bat direnean, apirilaren 5eko 244/2019 Errege Dekretuan ezarritako baldintzak bete beharko dira kontsumorako instalazioetatik hurbil eta haiekin lotuta dauden ekoizpen-instalaziotzat hartzeko. c. Nagusiki enpresek osatutako energia-erkidegoa, dirulaguntza honen deialdia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu baino lehen sortua, eta diruz lagundu daitezkeen jardueretako bat edo batzuk egitea erabakitzen duena. Energia-komunitate hori izaera pribatukoa izango da, eta edozein forma juridiko har dezake.

Eskaera epea

2024-03-26-etik 2024-04-25-era

Sailak

 • Sektorea: SEKTORE GUZTIENTZAT
  Xedea: Egindako Inbertsioa
  Eremua: Efizientzia Energetikoa eta Ingurumena
 • Sektorea: AZPIEGITURA ADIMENDUNAK - TALDE SEKTORIALAK
  Xedea: Egindako Inbertsioa
  Eremua: Efizientzia Energetikoa eta Ingurumena
 • Sektorea: UDALAK - GARAPENERAKO AGENTZIAK - UDALERRIAK
  Xedea: Egindako Inbertsioa
  Eremua: Efizientzia Energetikoa eta Ingurumena