ELIKA KATEA eta ZURAREN KATEA DIGITALIZATZEKO laguntzak

Azalpena

Euskal Autonomia Erkidegoko elikakatea eta zuraren katea digitalizatzeko laguntzak

Xedea: Euskal Autonomia Erkidegoko elikagai-katearen eta zuraren industriaren digitalizazioa sartzen eta sustatzen laguntzea, industriaren lehiakortasuna hobetzeko. Laguntza horiek hiru helburu dituzte: alde batetik, enpresei digitalizatzen laguntzea, sistema digitalak sartuz; 4.0 teknologiaren bidez digitalizazio aurreratuko fasean dauden enpresei laguntzea; Euskal Autonomia Erkidegoko elikadura-katean eta zurean eragina duten digitalizazio-proiektu estrategikoak bultzatzea; eta, azkenik, abereen kudeaketan digitalizazio-teknologia berriak zabaltzea. Helburu horiek lortzeko, laguntza-ildo hauek ezarri dira:

1) Enpresei digitalizazioan hasten laguntzeko laguntzak. Jauzi bat egin eta sistema digitalak sartu nahi dituzten enpresak dira. Hainbat zerbitzu finantzatzeko aukera izango dute, hala nola digitalizazio integraleko planak edo tresna digitalak sartzea enpresaren jarduera-eremu guztietarako, hala nola CVAri lotutako produktuen kudeaketa, ekoizpena edo merkaturatzea, besteak beste.

2) Digitalizazio-fase aurreratuan dauden eta CVAri lotutako produktuak egiteko 4.0.e teknologia erabiltzea bilatzen duten enpresentzako laguntzak.

3) Abeltzaintzako ustiategientzako laguntzak, behi-/behi-, ardi- eta zaldi-aziendaren geolokalizazioko eta itxitura digitaleko lepokoak eskuratzeko.

Onuradunak:

a) Enpresak, edozein forma juridiko dutela ere; honela sailkatuko dira:

1) Enpresa txiki eta ertaina (ETE): • Mikroenpresa: 10 pertsona baino gutxiago okupatzen dituena eta urteko negozio-bolumena edo urteko balantze orokorra 2 milioi eurotik beherakoa duena. • Enpresa txikia: 50 pertsona baino gutxiago okupatzen dituena eta urteko negozio-bolumena edo urteko balantze orokorra 10 milioi eurotik beherakoa duena. • Enpresa ertaina: gutxienez 50 pertsona okupatzen dituena, baina gehienez 250 pertsona baino gutxiago, eta urteko negozio-bolumena 50 milioi eurotik gorakoa ez duena edo urteko balantze orokorra 43 milioi eurotik gorakoa ez duena.

2) Enpresa handia: enpresa txiki eta ertainen definizioan jasotzen ez diren enpresak.

b) Elkarteak

c) Enpresa-taldeak

d) Nortasun juridikorik gabeko pertsona fisiko edo juridiko pribatuen elkarteak eta ondasun-erkidegoak. Bertan parte hartzen duten enpresa guztiak izango dira onuradunak, eta guztiek bete beharko dituzte agindu honetan ezarritako betekizun eta baldintzak. Elkarte horiek beren beregi adierazi beharko dituzte eskabidean elkarteko kide bakoitzak bere gain hartutako gauzatze-konpromisoak, bai eta horietako bakoitzari aplikatu beharreko diru-laguntzaren zenbatekoa ere, horiek ere onuraduntzat hartuko baitira. Nolanahi ere, taldeko ordezkari edo ahaldun bakar bat izendatu beharko dute, onuradun gisa elkarteari dagozkion betebeharrak betetzeko ahalorde nahikoarekin, eta kide bat izendatu beharko dute funtsen hartzaile gisa, eta hark banatuko ditu taldeko gainerako kideen artean. Elkartea ezin izango da desegin Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 44. artikuluan eta 32.m) artikuluan aurreikusitako preskripzio-epea igaro arte.

Eskaera epea

2023-08-26-etik 2023-09-25-era

Sailak

 • Sektorea: ELIKAGAIEN INDUSTRIAK Azpisektorea
  Xedea: Berrikuntza eta Lankidetza
  Eremua: Berrikuntza eta Lehiakortasuna
 • Sektorea: AZPIEGITURA ADIMENDUNAK - TALDE SEKTORIALAK
  Xedea: Berrikuntza eta Lankidetza
  Eremua: Berrikuntza eta Lehiakortasuna
 • Sektorea: NEKAZARITZA eta BASOGINTZA Azpisektorea
  Xedea: Berrikuntza eta Lankidetza
  Eremua: Berrikuntza eta Lehiakortasuna