EMAKUME eta GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNARI buruzko DIAGNOSTIKOAK eta BERDINTASUN-PLANAK egiteko diru-laguntzak

Azalpena

Enpresa, erakunde pribatu, kooperatiba eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzako dirulaguntzak, aholkularitza-enpresa homologatu bat kontratatzeko, emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko diagnostiko bat eta berdintasunerako plan bat egiteko

Xedea: Ebazpen honen didez, enpresa eta erakunde pribatuentzako dirulaguntzak arautzen dira, eta dirulaguntzetarako deia egiten da, 2024. urtean aholkularitza-enpresa homologatuak kontratatu ditzaten. Aholkularitza-enpresek laguntza teknikoa emango dute emakume eta gizonen arteko berdintasunerako diagnostikoak egiteko eta berdintasun-planak diseinatzeko, bai barne-antolamendurako, bai ematen dituzten zerbitzu edo produktuetarako.

Onuradunak:

  • Erakunde eta enpresa pribatuak, 10-150 langileko plantilla dutenak, eta, lehen urratsetan, baliabide materialak, ekonomikoak eta pertsonalak behar dituztenak, horrela, enpresan berdintasuna sustatuko duen kultura barneratzea errazteko eta lehen diagnostikoak eta berdintasunerako planak egiteko.
  • Irabazi asmorik gabeko erakundeak, gutxienez 10 langile dituztenak eta aldez aurretik Berdintasun Planak ezarri dituztenak, eta plan horiek arlo horretan indarrean dagoen legeriara egokitzeko betebeharra dutenak.

Eskaera epea

2023-12-23-etik 2024-02-16-era

Sailak

  • Sektorea: SEKTORE GUZTIENTZAT
    Xedea: Berrikuntza eta Lankidetza
    Eremua: Berrikuntza eta Lehiakortasuna