EKINTZAILE + (Ekintzailetzarako laguntzak proiektu berritzaileetan, abian jartzeko fasean)

Azalpena

«Ekintzaile+» laguntzak

Xedea: Enpresa txikiei laguntza ematea garatzeko itxaropen gutxi duten proiektuetan, eragin altukoetan edo aurrerapen egiaztagarriko disrupzio teknologikokoak; Ekintzaile programaren jarraipena da. Erakunde onuradunen enpresa-plana gauzatzeko gastuakfinantzatzea, besteak beste: enpresaren garapen-arloetan talentu ekintzaileko taldeak prestatzeko aukera ematen duten pertsonak sartzea, kanpoko lankidetza eta aholkularitza tekniko aditua, higiezinen alokairu berrien gastuak, patenteak eta jabetza industrialeko beste eskubide batzuk, erregistroak, ziurtagiriak eta homologazioak, bai eta proiektua sustatzeko eta zabaltzeko gastuak ere.

Onuradunak: Laguntzaren onuradun izan ahalko dira EAEn gutxienez jarduera-zentro bat duten pertsona juridikoak, «Business Innovation Center» (BIC) baten tutoretzapean egin den Enpresa Plan bat dutenak edo BIC baten oniritzia jaso dutenak Euskal Autonomia Erkidegoan garatzen den oinarri teknologikoko edo industria-arloko proiektu berritzaile bat dutelako, edota produktu-prozesuari lotutako zerbitzuen edo ezagutzan trinkoa den enpresa-proiektu berritzaile bat dutelako, baldin eta honako betekizun hauek betetzen badituzte:

a) Sortu berriak izatea, hau da, 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera eratu, eta –derrigorrezkoa izanez gero– Merkataritza Erregistroan (edo antzeko erregistroan) inskribatutako enpresak izatea.

b) Aurreikustea gutxienez 3 enplegu sortuko dituztela 3 urteko epean.

c) Enpresa txikia izatea.

d) Altan emanda egotea EAEko Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergari dagokion enpresa-jardueraren epigrafean.

e) Enpresak gutxieneko kapital soziala izatea, edo kapital soziala gehi jaulkipen- edo bereganatze-prima, 30.000 eurokoa, osorik ordainduta izatea eta eskabidea aurkeztu aurretik dagokion erregistroan erabat inskribatuta egotea.

f) Enpresak ez kotizatzea balore-poltsa batean.

g) Enpresak etekinik banatu ez izana, ezta banatzea ere, harik eta deialdi honen bidez emandako laguntzak likidatu arte.

h) Enpresak bere gain hartu ez izana beste enpresa baten jarduera, salbu eta eskuratutako jardueraren negozio-bolumena xurgatu aurreko finantza-ekitaldian diruz lagundu daitekeen enpresaren negozio-bolumenaren % 10 baino txikiagoa bada; beste enpresa bat erosi ez izana edo enpresa-kontzentrazio bidez osatu ez izana, salbu eta eskuratutako enpresa horren negozio-bolumena erosi aurreko finantza-ekitaldian diruz lagundu daitekeen enpresaren negozio-bolumenaren % 10 baino txikiagoa bada, edo kontzentrazio bidez osatutako enpresaren negozio-bolumena kontzentrazioaren aurreko ekitaldian bat egindako bi enpresen bolumen konbinatua baino % 10 baino txikiagoa bada.

i) Konpromisoa hartzea bere enpresa-plana, «Business Innovation Center» (BIC) baten tutoretzapean egindakoa, Ekintzaile eta Barne-Ekintzaile programen bidez gauzatzeko edo, hala badagokio, BIC horien oniritzia duten enpresa-planak gauzatzeko.

Eskaera epea

2024-05-03-etik 2024-06-10-era

Sailak

  • Sektorea: SEKTORE GUZTIENTZAT
    Xedea: Inbertsioa eta Enplegua
    Eremua: Enpresa-sorrera (Autoenplegua-Mikroenpresak)