GIZARTE-EKONOMIAKO ENPRESETAN LAGUNTZA TEKNIKOA emateko diru-laguntzak (Kudeaketarako tresnak)

Azalpena

Gizarte-ekonomiako enpresetan laguntza teknikoa emateko diru-laguntzak 
 

Xedea: Diruz lagun daitezkeen jarduerak:

a) Urteko Kudeaketa Plana edo Aginte Taula Integrala egitea eta ezartzea, enpresaren egitura ekonomiko-finantzarioa barne hartuta.

b) Kooperatibei eta lan-sozietateei merkataritza-kudeaketan berariazko aholkularitza ematea.

c) Gerentziari laguntzeko zerbitzu espezializatuak kontratatzea, kooperatibetako eta lan-sozietateetako gerentzia- edo zuzendaritza-eginkizunak edo jarduera-arloekin lotutakoak betetzeko, horien profesionalizazioa bultzatzeko, merkatuan duten lehia-posizioari eusteko eta hobetzeko funtsezko faktore gisa.

d) Zailtasunak dituzten enpresak suspertzeko plantzat hartzen diren ekintzak egitea, enpresaren lehiakortasuna hobetzeko eta, hala badagokio, finantzaketa lortzeko gomendio zehatzak barne. e) Erakundeak eraldatzeko tresna berriak ezartzea.

f) Enpresak digitalizatzeko tresnak ezartzea.

g) Enpresetan ingurumen-arloko hobekuntza-ekintzak ezartzea.

h) Abal- eta berme-sistema indartzeari buruzko azterlan bat egitea, gizarte-ekonomiako enpresei dagokienez, elkarren bermerako sozietateen bidez (EBB).

i) Gizarte-ekonomiako ordezkaritza-erakunde handienek beren erakunde elkartuei bermeak emateko beharrezkoa den aurretiazko azterketa ekonomiko-finantzarioa egitea.

– Ekintzak 2023. urtean hasi beharko dira. Aurreko paragrafoko i) idatz-zatiko ekintzetan, ekintzaren hasiera-datatzat hartuko da Gizarte Ekonomiaren ordezkari diren erakunde gorenek beren erakunde elkartuei bermeak eman behar dizkien erakundearekin hitzarmena sinatzen duten eguna.

– Gehienez ere 2024ko lehen hiruhilekoan amaituta egon behar dute ekintzek.

Onuradunak: Kooperativa-sozietateak, lan-sozietateak, elkarteak.

Eskaera epea

2023-06-21-etik 2023-07-20-era

Sailak

  • Sektorea: SEKTORE GUZTIENTZAT
    Xedea: Inbertsioa eta Enplegua
    Eremua: Gizarte Ekonomia Enpresak