ERRENTERIAKO ENPRESETAN EUSKARAREN ERABILERA, EZAGUTZA eta IKUSGARRITASUNA SUSTATZEKO EGITASMOAK dirulaguntzak

Azalpena

4.4. DIRULAGUNTZA LERROA: ENPRESETANEUSKARAREN ERABILERA, EZAGUTZA ETAIKUSGARRITASUNA SUSTATZEKOEGITASMOAK

Xedea: Euskararen erabilera, ezagutza eta ikusgarritasuna sustatzeko egitasmoak.

Onuradunak: Oro har, dirulaguntzak jaso ahal izango dituzte Errenterian errotutako edozein enpresa juridiko pribatuek

Eskaera epea

2021-01-01-etik 2021-10-31-era

Sailak

  • Sektorea: SEKTORE GUZTIENTZAT
    Xedea: Egindako Inbertsioa
    Eremua: Euskara
Dei-egilea: UDALA : Errenteria.