Ekonomia zirkularreko ekodiseinu- eta erakustaldi-proiektuetarako laguntzak

Azalpena

Ekonomia zirkularreko ekodiseinu- eta erakustaldi-proiektuetarako eta ekoberrikuntza estrategikoko proiektuetarako laguntzak

• 1. ildoa. Ekonomia zirkularraren Ekodiseinua eta Erakustaldia, garapen eta berrikuntzako enpresa-proiektuak laguntzera zuzendua.

Xedea: Honako helburu hauek dituzten garapen- eta berrikuntza-proiektuak babesteko laguntza:

- Ekipoak, produktuak, materialak edo negozio-ereduak ekodiseinatzea, garapen teknikoak edo prototipoak lortzeko. Horiek ingurumen-aztarna hobetzen dute bizi-zikloaren analisiaren ikuspegitik, aurreko beste aukera edo eredu batzuekin alderatuta.

- Proba pilotu, industrial aurreko edo industrialen bidez frogatzea hainbat irtenbideren bideragarritasun teknikoa, ekonomikoa eta ingurumenekoa, xahutzea prebenitzeko eta materialen balio gorena berreskuratzeko, bai eta produktuen eta osagaien bizi-zikloa zabaltzeko ere.

Onuradunak: Enpresa pribatuak, ahal dela industria-sektorekoak, bai eta konponketa-zerbitzu aurreratuak eta industria-sektoreari lotutako beste zerbitzu batzuk ere, betiere oinarrietan jasotako baldintzak betetzen badituzte.

Eskaera epea

2020-07-01-etik 2020-10-15-era

Sailak

  • Sektorea: INDUSTRIA Sektorea
    Xedea: Berrikuntza eta Lankidetza
    Eremua: Proiektu Teknologiko eta Berritzaileak
Dei-egilea: EUSKO JAURLARITZA : IHOBE.