EKOBERRIKUNTZA ESTRATEGIKOKO PROIEKTUETARAKO laguntzak

Azalpena

Ekonomia zirkularreko ekodiseinu- eta erakustaldi-proiektuetarako eta ekoberrikuntza estrategikoko proiektuetarako laguntzak

• 2. ildoa. Ekoberrikuntza estrategikoa, garapen- eta berrikuntza-proiektuak babestera zuzendua, batez ere industriaren alorrean, sustatzailearen eremutik harago doan konponbide bat lortzeko.

Xedea: Garapen- eta berrikuntza-proiektuei laguntzeko laguntza, ahal dela industriala, sustatzailearen eremutik haratago doan irtenbide bat lortzeko, adibidez, balio-katea bultzatuz, hark proiektuan parte hartuz, haren gainean inpaktu positiboak sortuz edo irtenbideak beste sektore batzuetara transferitzea lortuz:

- Ekonomia zirkularreko eta baliabideen eraginkortasuneko Europako politiketatik eratorritako erronka (drivers) bati erantzutea (ikusi "2020ko laguntza-deialdietarako lehentasunezko eremuak"), enpresaren edo balio-katearen mailan estrategikoa dena.

- Negozio jasangarrirako aukera aprobetxatzea, ekonomiaren susperraldiaren eta Europako Green Dealaren esparruan

Onuradunak: Enpresa pribatuak, ahal dela industria-sektorekoak, bai eta konponketa-zerbitzu aurreratuak eta industria-sektoreari lotutako beste zerbitzu batzuk ere, betiere oinarrietan jasotako baldintzak betetzen badituzte.

Eskaera epea

2020-07-01-etik 2020-10-15-era

Sailak

  • Sektorea: INDUSTRIA Sektorea
    Xedea: Berrikuntza eta Lankidetza
    Eremua: Proiektu Teknologiko eta Berritzaileak
Dei-egilea: EUSKO JAURLARITZA : IHOBE.