Gipuzkoako enpresa-ehunean eta ekosistema sozioe-konomikoan enpleguaren kalitatea sustatzeko programa (konpromisoa, pertsonen parte-hartzea, bizitza osoko ikaskuntza, berdintasuna, erakunde-eraldaketa)

Azalpena

Gipuzkoako enpresa-ehunean eta ekosistema sozioe-konomikoan enpleguaren kalitatea sustatzeko programa

II. eranskina: Lantoki eraldatzaileak, iraunkorrak eta pertsonekiko eta lurraldearekiko konpromisoa dutenak garatzea

Xedea: Ekosistema bat eta antolaketa ingurune batzuk sustatzea, inplikazio erantzunkidea eta partekatua duten alderdi guztien artean: pertsonak (konpromisoa eta ongizatea), enpresa (konpromisoa eta lehiakortasun jasangarria) eta lurraldea (konpromisoa eta kohesio soziala).

Onuradunak: a) Gipuzkoan kokatutako enpresak. b) Gipuzkoan kokatutako enpresen elkarteak, enpresen elkarteen federazioak eta elkarteak, eta, klusterrak. c) EAEn kokatutako enpresen elkarteak, enpresen elkarteen federazioak eta elkarteak, eta klusterrak, Gipuzkoan kokatutako enpresen interesak ordezkatzen dituztenak. d) Gipuzkoan kokatutako EAEn ordezkaritza handiena duten erakunde sindikalak. Martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauko 10.3. artikuluan aurreikusitakoa aplikatuz, entitate onuradunen izaera, nortasun juridikorik izan gabe ere dirulaguntza emateko arrazoia diren proiektuak, jarduerak edo portaerak burutu ditzaketen edo dirulaguntza jasotzeko egoeran dauden aurreko atalean aipatu diren entitateen, elkarte publiko edo pribatuetara zabaltzen da.

III. eranskina: Pertsonen enpresatako parte hartzea bultzatzea

Xedea: Gipuzkoan pertsonetan oinarritutako enpresa eredu parte-hartzaileagoak sustatzea, enpresetan pertsonen partaidetza aktibo, eraginkor eta erantzunkide baten bitartez kalitatezko enpleguaren eta jasangarritasun hirukoitzaren oinarrizko osagai gisa.

Onuradunak: a) Gipuzkoan kokatutako enpresak. b) Gipuzkoan kokatutako enpresen elkarteak, enpresen elkarteen federazioak eta elkarteak, eta, klusterrak. c) EAEn kokatutako enpresen elkarteak, enpresen elkarteen federazioak eta elkarteak, eta klusterrak, Gipuzkoan kokatutako enpresen interesak ordezkatzen dituztenak. d) Gipuzkoan kokatutako EAEn ordezkaritza handiena duten erakunde sindikalak. Martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauko 10.3. artikuluan aurreikusitakoa aplikatuz, entitate onuradunen izaera, nortasun juridikorik izan gabe ere dirulaguntza emateko arrazoia diren proiektuak, jarduerak edo portaerak burutu ditzaketen edo dirulaguntza jasotzeko egoeran dauden aurreko atalean aipatu diren entitateen, elkarte publiko edo pribatuetara zabaltzen da.

IV. eranskina: Enplegagarritasunerako gaitasunak eta gaitasunak sustatzea, enpresetan bizitza osoko ikaskuntzaren bidez

Xedea: Abian jartzea estrategiak, testuinguruak eta dinamikak funtsezko gaitasunak eta ahalmenak eskuratzeko eta garatzeko, bai eta antolaketari lotutako ikaskuntza eta bizitza osoko ikaskuntza ere, enpresetan pertsonen enplegagarritasuna sustatzeko.

Onuradunak: a) Gipuzkoan kokatutako enpresak. b) Gipuzkoan kokatutako enpresen elkarteak, enpresen elkarteen federazioak eta elkarteak, eta, klusterrak. c) EAEn kokatutako enpresen elkarteak, enpresen elkarteen federazioak eta elkarteak, eta klusterrak, Gipuzkoan kokatutako enpresen interesak ordezkatzen dituztenak. d) Gipuzkoan kokatutako EAEn ordezkaritza handiena duten erakunde sindikalak. Martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauko 10.3. artikuluan aurreikusitakoa aplikatuz, entitate onuradunen izaera, nortasun juridikorik izan gabe ere dirulaguntza emateko arrazoia diren proiektuak, jarduerak edo portaerak burutu ditzaketen edo dirulaguntza jasotzeko egoeran dauden aurreko atalean aipatu diren entitateen, elkarte publiko edo pribatuetara zabaltzen da.

VI. eranskina: Etorkizuneko Enplegurako Erakundea eraldatzea

Xedea: Gipuzkoako enpresen eraldaketa sustatzea, etorkizuneko enpleguaren erronkek sortuko dituzten aukerak aprobetxatzeko eta, horrela, Gipuzkoako sare sozioekonomikoaren jasangarritasun hirukoitza ziurtatzeko, betiere kalitatezko enplegu handiagoa eta hobea, eta gizartearen eta lurraldearen kohesioa abiapuntu hartuta.

Onuradunak: a) Gipuzkoan kokatutako enpresak. b) Gipuzkoan kokatutako enpresen elkarteak, enpresen elkarteen federazioak eta elkarteak, eta, klusterrak. c) EAEn kokatutako enpresen elkarteak, enpresen elkarteen federazioak eta elkarteak, eta klusterrak, Gipuzkoan kokatutako enpresen interesak ordezkatzen dituztenak. d) Gipuzkoan kokatutako EAEn ordezkaritza handiena duten erakunde sindikalak. a) Gipuzkoan kokatutako enpresak. b) Gipuzkoan kokatutako enpresen elkarteak, enpresen elkarteen federazioak eta elkarteak, eta, klusterrak. c) EAEn kokatutako enpresen elkarteak, enpresen elkarteen federazioak eta elkarteak, eta klusterrak, Gipuzkoan kokatutako enpresen interesak ordezkatzen dituztenak. d) Gipuzkoan kokatutako EAEn ordezkaritza handiena duten erakunde sindikalak.

VII. eranskina: Bizitza osoko ikaskuntza-sistemaren rola eta enplegagarritasuna sendotzea Gipuzkoan

Xedea: Bizitza osoko ikaskuntzaren aldeko testuingurua sustatzea, pertsonek ikaskuntza estrategiak eta funtsezko gaitasunak eskura ditzaten, asebetetze pertsonala, herritar aktiboak, enplegagarritasuna eta gizarte kohesioa lortzeko.

Onuradunak: Entitate onuradunak izango dira Unibertsitatez kanpoko hezkuntza sistemako ikastetxeen sareko entitateak, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren funts publikoen bidez finantzatutakoak eta entitate horien interesak ordezkatzen dituzten taldeak eta elkarteak eta unibertsitateak. Entitateek Gipuzkoan eduki behar dute beren egoitza. Martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauko 10.3. artikuluan aurreikusitakoa aplikatuz, entitate onuradunen izaera, nortasun juridikorik izan gabe ere dirulaguntza emateko arrazoia diren proiektuak, jarduerak edo portaerak burutu ditzaketen edo dirulaguntza jasotzeko egoeran dauden aurreko atalean aipatu diren entitateen, elkarte publiko edo pribatuetara zabaltzen da.

VIII. eranskina: Ezagutza sortu, transferitu eta partekatzea Gipuzkoako ekosistema sozioekonomikoan

Xedea: Aldeko testuinguru bat sustatzea, ekosistema sozioekonomiko osoaren lankidetzarekin, alde batetik, kalitatezko enplegu jasangarri bat sortzeko, betiere Gipuzkoan bultzatzen ari den enpresa eta lurralde garapeneko ereduarekin lotua, eta bestetik, enplegua eta lantokiak eraldatzeko gaitasunak garatzeko, etorkizuneko aldaketei aurrea hartzea eta sortuko diren aukera guztiak aprobetxatzea ahalbidetuko dutenak, jasangarritasun hirukoitza txertatuz (ekonomikoa, soziala eta ingurumenekoa).

Onuradunak: Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sarean sartuak dauden eta Gipuzkoan kokatuta dauden entitateak. - Gipuzkoan kokatutako enpresa-elkarteak eta klusterrak. - EAEn kokatuta dauden eta Gipuzkoan kokatutako enpresen interesak ordezkatzen dituzten enpresa elkarteak eta/edo klusterrak. - Gipuzkoan kokatutako EAEn ordezkaritza handiena duten erakunde sindikalak. - Dirulaguntzaren xede diren gaietan espezializatutako zerbitzu aurreratuen enpresak, Gipuzkoan kokatuak. Martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauko 10.3. artikuluan aurreikusitakoa aplikatuz, entitate onuradunen izaera, nortasun juridikorik izan gabe ere dirulaguntza emateko arrazoia diren proiektuak, jarduerak edo portaerak burutu ditzaketen edo dirulaguntza jasotzeko egoeran dauden aurreko atalean aipatu diren entitateen, elkarte publiko edo pribatuetara zabaltzen da.

Eskaera epea

2024-05-07-etik 2024-06-05-era

Sailak

  • Sektorea: SEKTORE GUZTIENTZAT
    Xedea: Berrikuntza eta Lankidetza
    Eremua: Berrikuntza eta Lehiakortasuna
  • Sektorea: AZPIEGITURA ADIMENDUNAK - TALDE SEKTORIALAK
    Xedea: Berrikuntza eta Lankidetza
    Eremua: Berrikuntza eta Lehiakortasuna