EKONOMIA ZIRKULARRAREN arloko JARDUKETETARAKO dirulaguntzak (hondakinak prebenitzea, berrerabiltzea eta birziklatzea)

Azalpena

Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalei, hiri hondakinak kudeatzeko mankomunitateei, irabazi asmorik gabeko elkarteei, egoitza soziala eta fiskala Gipuzkoan duten merkataritza-sozietateei eta egoitza fiskala Gipuzkoan duten autonomoen araubideko pertsona fisikoei, Gipuzkoako Lurralde Historikoko lurraldean ekonomia zirkularra bultzatzen duten jarduerak egin ditzaten Ekonomia zirkularraren arloko jarduketetarako dirulaguntzak

Xedea: Dirulaguntza honen xedea da Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalei, hondakinak kudeatzen dituzten mankomunitateei, merkataritza sozietateei eta langile autonomoei zuzendutako diru laguntzak arautzea elkarrekiko norgehiagokaren bidez, betiere Ekonomia Zirkularreko jarduerak sustatu ditzaten, Gipuzkoako Hiri Hondakinen Kudeaketa Plan Orokorrari jarraituz (GHHKPO 2019-2030). Diru laguntzaren xedean geratzen da diruz lagungarriak diren jarduerekin zerikusia duten ibilgetu materialeko elementuak eskuratzea. Ezin dira laguntza programa honetan sartu nahi ez den publizitatearen aurkako bereizgarriak, edalontziak, pitxarrak, prebentzio gidak eta sentsibilizazio ekintzak eta kanpainak.

Onuradunak:

a) Udalak

b) Hondakin mankomunitateak

c) Gipuzkoako Lurralde Historikoan aritzen diren irabazi asmorik gabeko entitateak

d) Merkataritza sozietateak, baldin eta helbide soziala eta fiskala Gipuzkoako Lurralde Historikoan badute, betiere Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentuarekin hitzarmenak sinatu ez baditu diru laguntzaren xedeari buruzko planak edota ekintzak garatzeko.

e) Langile autonomoak, helbide fiskala Gipuzkoan dutenak.

Eskaera epea

2023-01-25-etik 2023-02-24-era

Sailak

  • Sektorea: SEKTORE GUZTIENTZAT
    Xedea: Egindako Inbertsioa
    Eremua: Efizientzia Energetikoa eta Ingurumena
  • Sektorea: UDALAK - GARAPENERAKO AGENTZIAK - UDALERRIAK
    Xedea: Egindako Inbertsioa
    Eremua: Efizientzia Energetikoa eta Ingurumena